Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rok budowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
Pozycja grupowania:
Rok budowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
Jednostka
miary
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1984
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1950
1951
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia