Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsca pasażerskie statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Pozycja grupowania:
Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Jednostka
miary
Tabor własnydo 1949
Tabor własny1950-1969
Tabor własny1970-1979
Tabor własny1980-1989
Tabor własny1990-1999
Tabor własny2000-2009
Tabor własny2020 i dalszy
Tabor własny2010-2019