Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Radni - Grupy zawodów i specjalności - Pozostali niesklasyfikowani
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety