Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Radni województwa
Pozycja grupowania:
Grupy zawodów i specjalności
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICYOgółem
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICYMężczyźni
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICYKobiety
SPECJALIŚCIOgółem
SPECJALIŚCIMężczyźni
SPECJALIŚCIKobiety
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONELOgółem
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONELMężczyźni
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONELKobiety
PRACOWNICY BIUROWIOgółem
PRACOWNICY BIUROWIMężczyźni
PRACOWNICY BIUROWIKobiety
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCYOgółem
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCYMężczyźni
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCYKobiety
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACYOgółem
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACYMężczyźni
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACYKobiety
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICYOgółem
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICYMężczyźni
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICYKobiety
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃOgółem
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃMężczyźni
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃKobiety
PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRACE PROSTEOgółem
PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRACE PROSTEMężczyźni
PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRACE PROSTEKobiety
SIŁY ZBROJNEOgółem
SIŁY ZBROJNEMężczyźni
SIŁY ZBROJNEKobiety