Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nabrzeża o dopuszczalnej głębokości powyżej 10,9 m
Pozycja grupowania:
Nabrzeża
Jednostka
miary
Ogółem
nadające się do eksploatacji
nowe
zmodernizowane w roku sprawozdawczym