Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Okres eksploatacji przez sprawozdawcę statku, stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu
Pozycja grupowania:
Okres eksploatacji statku stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu a eksploatowanego przez sprawozdawcę
Jednostka
miary
Rok
Miesiąc
Dzień