Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Liczba osób
Pozycja grupowania:
Grupy zawodów (funkcji)
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółembadacze
Ogółemtechnicy i pracownicy równorzędni
Ogółempozostały personel
KobietyOgółem
Kobietybadacze
Kobietytechnicy i pracownicy równorzędni
Kobietypozostały personel