Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rok budowy statku stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu
Pozycja grupowania:
Rok budowy statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
Jednostka
miary
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1985
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia