Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
Pozycja grupowania:
W zarządzie powiatu
Jednostka
miary
Ogółem