Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba uszkodzeń linii nN
Pozycja grupowania:
Rodzaje sieci
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
linie napowietrzneOgółem
linie napowietrzneMiasto
linie napowietrzneWieś
linie kabloweOgółem
linie kabloweMiasto
linie kabloweWieś