Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wskaźnik uszkodzeń linii nN
Pozycja grupowania:
Rodzaje sieci (wskaźnik)
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
na 100 km linii napowietrznychOgółem
na 100 km linii napowietrznychMiasto
na 100 km linii napowietrznychWieś
na 100 km linii kablowychOgółem
na 100 km linii kablowychMiasto
na 100 km linii kablowychWieś