Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
Pozycja grupowania:
W zarządzie powiatu - gminy imiennie
Jednostka
miary
W granicach administracyjnych gminy