Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
Pozycja grupowania:
Jednostki
Pozycja grupowania:
Jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale
Jednostka
miary
od jednostek powiązanychposiadające zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostekposiadające zaangażowanie w kapitale