Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Konsultacje
Pozycja grupowania:
Działalność konsultacyjna wyszczególnienie
Pozycja grupowania:
Działalność konsultacyjna, liczba konsultacji
Jednostka
miary
Świadczenia wykonywane w trybie artykułu 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracyLiczba konsultacji/świadczeń