Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dializowani
Pozycja grupowania:
Liczba osób dializowanych
Jednostka
miary
Ogółem
w tym dzieci w wieku 0-18