Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura przychodów WOMP
Pozycja grupowania:
źródła finansowania
Jednostka
miary
Inne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
ZUS
NFZ
Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie będące jednostkami smp
Podstawowe jednostki służby medycyny pracy
Osoby fizyczne
Zakłady pracy
Samorząd terytorialny