Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Depozyty
Pozycja grupowania:
Kategorie muzealiów/depozytów
Jednostka
miary
Ogółem
Sztuka
Archeologia
Etnografia
Historia
Militaria
Numizmaty
Technika
Przyroda
Geologia
Fotografia
Kartografia
Archiwalia
Inne