Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Preparaty krwi wyprodukowane w CKiK MSWiA
Pozycja grupowania:
Preparaty krwi
Jednostka
miary
Krew pełna konserwowa
Koncentrat krwinek czerwonych
Osocze świeżo mrożone
Osocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Osocze świeżo mrożone po karencji
Koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Koncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Koncentrat granulocytarny
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Koncentrat krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Krioprecypitat