Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie krwi i jej składników w SP ZOZ MSWiA
Pozycja grupowania:
Preparaty krwi
Pozycja grupowania:
Jednostki zużycia krwi
Jednostka
miary
Krew pełna konserwowaOgółem
Krew pełna konserwowaZniszczono
Koncentrat krwinek czerwonychOgółem
Koncentrat krwinek czerwonychZniszczono
Osocze świeżo mrożoneOgółem
Osocze świeżo mrożoneZniszczono
Osocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczychOgółem
Osocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczychZniszczono
Osocze świeżo mrożone po karencjiOgółem
Osocze świeżo mrożone po karencjiZniszczono
Koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnejOgółem
Koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnejZniszczono
Koncentrat krwinek płytkowych z aferezyOgółem
Koncentrat krwinek płytkowych z aferezyZniszczono
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezyOgółem
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezyZniszczono
Koncentrat granulocytarnyOgółem
Koncentrat granulocytarnyZniszczono
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonychOgółem
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonychZniszczono
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnejOgółem
Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnejZniszczono
Koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczychOgółem
Koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczychZniszczono
Koncentrat krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczychOgółem
Koncentrat krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczychZniszczono
KrioprecypitatOgółem
KrioprecypitatZniszczono