Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie preparatów krwi CKiK MSWiA
Pozycja grupowania:
Zużycie preparatów krwi
Pozycja grupowania:
Preparaty krwi
Jednostka
miary
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKrew pełna konserwowa
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKoncentrat krwinek czerwonych
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAOsocze świeżo mrożone
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAOsocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAOsocze świeżo mrożone po karencji
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKoncentrat granulocytarny
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAUbogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do szpitali MSWiAKrioprecypitat
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKrew pełna konserwowa
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKoncentrat krwinek czerwonych
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliOsocze świeżo mrożone
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliOsocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliOsocze świeżo mrożone po karencji
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKoncentrat granulocytarny
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliUbogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do innych szpitaliKrioprecypitat
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKrew pełna konserwowa
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKoncentrat krwinek czerwonych
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaOsocze świeżo mrożone
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaOsocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaOsocze świeżo mrożone po karencji
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKoncentrat granulocytarny
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaUbogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
Preparaty krwi przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaKrioprecypitat
ZniszczonoKrew pełna konserwowa
ZniszczonoKoncentrat krwinek czerwonych
ZniszczonoOsocze świeżo mrożone
ZniszczonoOsocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
ZniszczonoOsocze świeżo mrożone po karencji
ZniszczonoKoncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej
ZniszczonoKoncentrat krwinek płytkowych z aferezy
ZniszczonoUbogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia