Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
Kobiety
Pozycja grupowania:
Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Jednostka
miary
Kobietyw działalności podstawowej
Kobietyw działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich
Kobietyw działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich z wyższym wykształceniem bibliotekarskim
Kobietyw działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich ze średnim wykształceniem bibliotekarskim
Kobietyw działalności podstawowej na pozostałych stanowiskach innych niż bibliotekarskie
KobietyOgółem