Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory biblioteczne
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorów bibliotecznych - stan na 31 XII
Jednostka
miary
Księgozbiór ogółem
Książki
Czasopisma
Zbiory specjalne
Rękopisy
Stare druki
Mikroformy
Druki muzyczne
Dokumenty kartograficzne
Dokumenty graficzne
Normy, opisy patentowe
Materiały audiowizualne
w tym audiobooki
Inne zbiory
Dokumenty elektroniczne
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp - książki elektroniczne
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp - czasopisma elektroniczne
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp - bazy danych
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp - inne zbiory elektroniczne