Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zamówienia ogółem
Pozycja grupowania:
Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Jednostka
miary
Z bibliotek zagranicznych
Z bibliotek krajowych
Do bibliotek zagranicznych
Do bibliotek krajowych