Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
Pozycja grupowania:
Struktura sprzedaży detalicznej
Jednostka
miary
Ogółem
Żywność i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe
Towary nieżywnościowe
Towary konsumpcyjne
Wyroby tytoniowe
Towary niekonsumpcyjne