Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
Pozycja grupowania:
Struktura sprzedaży detalicznej
Jednostka
miary
Materiały budowlane
Wyroby hutnicze, metalowe i elektrotechniczne
Paliwa, oleje i smary techniczne
Maszyny i narzędzia rolnicze
Nawozy, środki ochrony roślin, pasze
Nasiona siewne, drzewka, sadzonki
Zwierzęta hodowlane i ptactwo
Pozostałe towary