Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
Pozycja grupowania:
Sprzedaż hurtowa
Jednostka
miary
Ogółem
Żywność i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe
Pozostałe towary