Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Korzystający z placówek wsparcia dziennego
Pozycja grupowania:
Charakterystyka korzystających z placówek wsparcia dziennego
Jednostka
miary
Niepełnosprawni prawnie
Cudzoziemcy