Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Tranzyt
Jednostka
miary
Transport kolejowyTranzyt
Transport kolejowyTranzyt przez porty morskie