Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Eksport i Import
Jednostka
miary
Transport kolejowyEksport (wywóz)
Transport kolejowyWywóz przez porty morskie
Transport kolejowyImport (przywóz)
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskie