Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Lokomotywy o mocy większej niż 110 kW
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweLokomotywy spalinowe o mocy większej niż 110 kW
Koleje wąskotoroweLokomotywy parowe o mocy większej niż 110 kW