Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średni wiek taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj taboru trakcyjnego
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweLokomotywy spalinowe o mocy większej niż 110 kW
Koleje wąskotoroweSpalinowe wagony silnikowe