Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Spalinowe wagony silnikowe
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweSpalinowe wagony silnikowe