Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj wagonów osobowych
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweWagony do przewozu podróżnych
Koleje wąskotoroweWagony II klasy