Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średni wiek taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Wagony do przewozu podróżnych
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweWagony do przewozu podróżnych