Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaje wagonów towarowych
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweWagony towarowe ogółem
Koleje wąskotoroweWagony kryte
Koleje wąskotoroweWęglarki
Koleje wąskotorowePlalformy