Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średni wiek taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Wąskotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaje wagonów towarowych
Jednostka
miary
Koleje wąskotoroweWagony towarowe ogółem