Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Pozycja grupowania:
w tym na studiach niestacjonarnych
Jednostka
miary
niestacjonarne
Ogółem