Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Liczba osób
Jednostka
miary
wyższe z tytułem profesoraOgółem
wyższe z tytułem profesoraKobiety
wyższe ze stopniem doktora habilitowanegoOgółem
wyższe ze stopniem doktora habilitowanegoKobiety
wyższe ze stopniem doktoraOgółem
wyższe ze stopniem doktoraKobiety
wyższeOgółem
wyższeKobiety
z wykształceniem pozostałymOgółem
z wykształceniem pozostałymKobiety
ogółemOgółem
ogółemKobiety