Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyłącza kanalizacyjne
Pozycja grupowania:
Przyłącza kanalizacyjne
Jednostka
miary
Prowadzące do budynków mieszkalnych, i niemieszkalnych posiadających jedno mieszkanie, i zbiorowego zamieszkania
Prowadzące do budynków i innych obiektów