Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
Pozycja grupowania:
Rodzaj ośrodka opieki poszpitalnej
Pozycja grupowania:
Objęci opieką, osobodni
Jednostka
miary
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (2130-2131)objęci opieką
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (2130-2131)osobodni
Zespól długoterminowej opieki domowej (2140-2143)objęci opieką
Zespól długoterminowej opieki domowej (2140-2143)osobodni
Zespól rehabilitacji domowej (2146-2147)objęci opieką
Zespól rehabilitacji domowej (2146-2147)osobodni
Hospicja domowe / Zespól domowej opieki paliatywnej (2180-2181)objęci opieką
Hospicja domowe / Zespól domowej opieki paliatywnej (2180-2181)osobodni
Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182-2183)objęci opieką
Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182-2183)osobodni
Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200-2201)objęci opieką
Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200-2201)osobodni
Geriatryczny zespół opieki domowej (2202-2203)objęci opieką
Geriatryczny zespół opieki domowej (2202-2203)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300-2301)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300-2301)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej (2302-2303)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej (2302-2303)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej (2304-2305)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej (2304-2305)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej (2312-2313)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej (2312-2313)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej (2314-2315)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej (2314-2315)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej (2306-2307)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej (2306-2307)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej (2308-2309)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej (2308-2309)osobodni
Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej dziennej (2310-2311)objęci opieką
Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej dziennej (2310-2311)osobodni