Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki na tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj nakładów
Jednostka
miary
Zakup nowego taboru
Zakup taboru używanego
Modernizacja taboru
Nakłady bieżące