Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
Pozycja grupowania:
Rodzaj ośrodka opieka poszpitalna
Pozycja grupowania:
Miejsca
Jednostka
miary
Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182-2183)miejsca
Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200-2201)miejsca
Zakład/Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300-2301)miejsca
Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej (2302-2303)miejsca
Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej (2304-2305)miejsca
Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej (2314-2315)miejsca
Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej (2312-2313)miejsca