Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Normalnotorowy/Szerokotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj taboru trakcyjnego
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweLokomotywy elektryczne
Koleje normalnotoroweLokomotywy elektyczne o mocy większej niż 110 kW
Koleje normalnotoroweLokomotywy spalinowe
Koleje normalnotoroweLokomotywy spalinowe o mocy większej niż 110 kW
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 2-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 3-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 4-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 5-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 6-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 7-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne 8-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne n-wagonowe
Koleje normalnotoroweElektryczne pojedyńcze wagony silnikowe (autobusy szynowe)
Koleje normalnotoroweSpalinowe zespoły trakcyjne
Koleje normalnotoroweSpalinowe pojedyńcze wagony silnikowe (autobusy szynowe)