Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średni wiek taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Normalnotorowy/Szerokotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj taboru trakcyjnego
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweLokomotywy elektryczne
Koleje normalnotoroweLokomotywy spalinowe
Koleje normalnotoroweElektryczne zespoły trakcyjne
Koleje normalnotoroweElektryczne pojedyńcze wagony silnikowe (autobusy szynowe)
Koleje normalnotoroweSpalinowe zespoły trakcyjne
Koleje normalnotoroweSpalinowe pojedyńcze wagony silnikowe (autobusy szynowe)