Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Normalnotorowy/Szerokotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj wagonów osobowych
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweWagony pasażerskie
Koleje normalnotoroweWagony do przewozu podróżnych
Koleje normalnotoroweWagony do przewozu podróżnych przystosowane do przewozów osób niepełnosprawnych
Koleje normalnotoroweWagony w zespołach trakcyjnych i silnikowych (łącznie z autobusami szynowymi)
Koleje normalnotoroweWagony w zespołach trakcyjnych i silnikowych przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych
Koleje normalnotoroweWagony I klasy
Koleje normalnotoroweWagony II klasy
Koleje normalnotoroweWagony mieszanej klasy
Koleje normalnotoroweWagony II klasy w mieszanych wagonach pasażerskich
Koleje normalnotoroweKuszetki
Koleje normalnotoroweSypialnie