Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Normalnotorowy/Szerokotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj wagonów towarowych
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweWagony towarowe ogółem
Koleje normalnotoroweWęglarki
Koleje normalnotoroweWęglarki specjalnej budowy
Koleje normalnotoroweWagony kryte
Koleje normalnotoroweWagony kryte specjalnej budowy
Koleje normalnotoroweChłodnie
Koleje normalnotorowePlalformy
Koleje normalnotorowePlatformy specjalnej budowy
Koleje normalnotoroweWagony z dachami otwieranymi
Koleje normalnotoroweWagony specjalne
Koleje normalnotoroweCysterny