Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średni wiek taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Normalnotorowy/Szerokotorowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj wagonów towarowych
Jednostka
miary
Koleje normalnotoroweWagony towarowe ogółem
Koleje normalnotoroweWęglarki
Koleje normalnotoroweWagony kryte
Koleje normalnotoroweChłodnie
Koleje normalnotorowePlalformy
Koleje normalnotoroweWagony z dachami otwieranymi
Koleje normalnotoroweWagony specjalne
Koleje normalnotoroweCysterny