Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nośność taboru barkowego żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Rodzaje taboru barkowego żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Pozycja grupowania:
Tabor żeglugi śródlądowej z wlasnym napędem (zbiornikowce)
Pozycja grupowania:
Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Jednostka
miary
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędemdo 1949
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1950-1969
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1970-1979
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1980-1989
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1990-1999
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2000-2009
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2020 i dalszy
Barki z własnym napędemTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2010-2019
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędemdo 1949
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1950-1969
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1970-1979
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1980-1989
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1990-1999
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2000-2009
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2020 i dalszy
Barki do holowaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2010-2019
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędemdo 1949
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1950-1969
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1970-1979
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1980-1989
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem1990-1999
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2000-2009
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2020 i dalszy
Barki do pchaniaTabor własnyZbiornikowce z własnym napędem2010-2019