Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
niepełnosprawność
Jednostka
miary
Ogółemtaknie
Ogółemtaktak
Ogółemnienie
Ogółemnietak
Kobietytaknie
Kobietytaktak
Kobietynienie
Kobietynietak