Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
pełen etat
Pozycja grupowania:
osoby, których koszty pracy były współfinansowane
Jednostka
miary
Ogółemtakwsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Ogółemtakdofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej po 50 r.ż.
Ogółemtakrefundacji części wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem absolwenta lub uczestnika CIS lub KIS w ramach zatrudnienia wspieranego
Ogółemtakzwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i ubezpieczenia społeczne bezrobotnego skierowanego do robót publicznych lub prac interwencyjnych
Ogółemtakrefundacja części kosztów poniesionych na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego przez okres minimum 12 miesięcy lub zatrudnieniem bezrobotnego przed 30 r.ż.
Ogółemtakświadczenie aktywizacyjne (w związku z zatrudnienie bezrobotnego, który sprawował opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną)
Ogółemtaknie było takich pracowników
Ogółemniewsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Ogółemniedofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej po 50 r.ż.
Ogółemnierefundacji części wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem absolwenta lub uczestnika CIS lub KIS w ramach zatrudnienia wspieranego
Ogółemniezwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i ubezpieczenia społeczne bezrobotnego skierowanego do robót publicznych lub prac interwencyjnych
Ogółemnierefundacja części kosztów poniesionych na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego przez okres minimum 12 miesięcy lub zatrudnieniem bezrobotnego przed 30 r.ż.
Ogółemnieświadczenie aktywizacyjne (w związku z zatrudnienie bezrobotnego, który sprawował opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną)
Ogółemnienie było takich pracowników
Kobietytakwsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Kobietytakdofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej po 50 r.ż.
Kobietytakrefundacji części wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem absolwenta lub uczestnika CIS lub KIS w ramach zatrudnienia wspieranego
Kobietytakzwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i ubezpieczenia społeczne bezrobotnego skierowanego do robót publicznych lub prac interwencyjnych
Kobietytakrefundacja części kosztów poniesionych na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego przez okres minimum 12 miesięcy lub zatrudnieniem bezrobotnego przed 30 r.ż.
Kobietytakświadczenie aktywizacyjne (w związku z zatrudnienie bezrobotnego, który sprawował opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną)
Kobietytaknie było takich pracowników
Kobietyniewsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Kobietyniedofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej po 50 r.ż.
Kobietynierefundacji części wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem absolwenta lub uczestnika CIS lub KIS w ramach zatrudnienia wspieranego
Kobietyniezwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i ubezpieczenia społeczne bezrobotnego skierowanego do robót publicznych lub prac interwencyjnych
Kobietynierefundacja części kosztów poniesionych na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego przez okres minimum 12 miesięcy lub zatrudnieniem bezrobotnego przed 30 r.ż.
Kobietynieświadczenie aktywizacyjne (w związku z zatrudnienie bezrobotnego, który sprawował opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną)
Kobietynienie było takich pracowników